180.000 OP DE WACHTLIJST VOOR EEN VOLKSHUISVESTINGSWONING IN VLAANDEREN

MENSEN  IN WOONNOOD

Laten we ze aan hun lot over?


Help  anderen zo help je ook jezelf vooruit. 


Na de hoorzitting in het Vlaams Parlement op 14 december 2023  in de 'commissie wonen'  werd het duidelijk.

De afbraakpolitiek van het monument van 'De Volkshaarden'  (sociaal wonen)  werd in concensus beslist door de Vlaamse Regering. Vandaar dat wij vanaf januari 2024 de markten en pleinen bezetten met acties die dit zal aankaarten om  bewustwording te bekomen over het immense probleem dat uiteindelijk iedereen zal raken.

We moeten onze verkozenen op andere gedachten  brengen door het algemeen belang voorop te stellen. 

Wist je dat er 160.000 tweede verblijvers zijn  430 000 woningen zonder domicilie  100 000 studentenkoten en er tegen 2035 er meer dan 295 000 gezinnen bij komen? 

Het is nu handelen of de woonproblematiek wordt onoplosbaar.

 Sociaal wonen is niet het probleem, het is een oplossing.

Flyeren kan iedereen en is broodnodig

VRIJWILLIGERS WELKOM

 Elke financiële bijdrage is welkom